მისამართი: ლესია უკრაინკას 3, 0171 თბილისი, საქართველო

ტელეფონი: +(995) 032 2 430 630